De Harmonielocatie Bergen

Hoe komt Bergen Centrum er uit te zien? Op 9 november is een belangrijke raadsvergadering omdat dan het bestemmingsplan voor de Harmonielocatie wordt vastgesteld. GroenLinks raadslid Femke Ouëndag heeft zich vanaf het begin in het dossier verdiept. En opnieuw vraagt ze de coalitie, initiatiefnemer en inwoners om met elkaar aan tafel te gaan. "Een plan maken waar iedereen blij mee is, zowel nu als in de toekomst. Rustig aan, net als 't slakje bij de entree van Bergen..."

Lees verder

Duurzame democratie, duurzame samenleving

Hier leest u het betoog van fractievoorzitter Ineke Braak-Van Kasteel tijdens de behandeling van de kadernota...
 
In de kadernota staat: De Kadernota richt zich vooral op de eerste vier maanden van 2018 voor wat betreft nieuwe beleidsonderwerpen om zo ruimte te bieden aan een volgende coalitie. Voor ons als college een mooie gelegenheid om achterom te kijken en te constateren dat veel speerpunten uit ons coalitieprogramma ‘De gemeente zijn we samen!’, zijn afgerond, in een vergevorderd stadium van besluitvorming zijn of gereed zijn voor uitvoering. 

Ruimte bieden voor een volgende coalitie? Wij maken ons vooral zorgen om de lijst van zaken die mogelijk gaan spelen van deze coalitie. 

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Download het verkiezingsprogramma 2014 (pdf)
Nieuws archief

Algemene beschouwingen 2017

Tijdens de Algemene beschouwingen blikt de fractievoorzitter Ineke Braak-Van Kasteel terug op de afgelopen raadsperiode. En natuurlijk mogen de sprookjes niet ontbreken... 

Lees verder

Weblog Alwin Hietbrink

Alwin Hietbrink is sinds 2006 actief voor GroenLinks Bergen. Eerst als raadslid en van 2010 tot 2014 als wethouder. Hij had de portefeuilles ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid, natuur en landbouw en monumentenzorg. Sinds 26 maart 2015 is Hietbrink Statenlid en fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland. Hij is lid van de commissies Energie, Economie en Bestuur. Sinds 2012 houdt Alwin een weblog bij, waarin hij schrijft over zaken die spelen in de gemeente en provincie.

Je kunt het weblog vinden op http://alwinhietbrink.wordpress.com